Субота, 10.04.2021, 21:25
Вітаю Вас Гость | RSS

ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Наше опитування
Чи вважаєте Ви урок найефективнішою формою навчання молодших школярів?
Всього відповідей: 31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Концепції. Навчальні програми

Байбара, Т. М. Я і Україна. Природознавство // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 3-4 класи. – К., 2003. – С. 170–179.

Байбара, Т. М. Я і Україна / Т. М. Байбара, Н. М. Бібік, Н. С. Коваль // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–4 класи. – К., 2006. – С. 261–272

Бібік, Н. М. Концепція 12-річної загальної середньої освіти /проект/ // Освіта України. – 2000. – 2с.

Бібік, Н. М. Державний стандарт початкової освіти /проект/ // Освіта України. – 2000. – № 3. – 2 с..

Бібік, Н. М. Програма інтегрованого курсу (навчання грамоти, математика, навколишній світ) // Почат. школа, 2001. - № 8. – 12с.

Бібік, Н. М. Державний стандарт початкової освіти (галузь «Людина і світ» Початкова школа – 2001. - №1. С. 48-52.

Бібік, Н. М. Я і Україна: Навколишній світ: Навчальна програма  для 1-2 класу чотирирічної початкової школи / Бібік Н., Н. Коваль // Початкова школа – 2001. №7. – С. 20-22; №9. – С. 14-16.

Бібік, Н. М. Я і Україна: Навколишній світ: Навчальна програма  для 1-2 класу чотирирічної початкової школи / Бібік Н., Н. Коваль // Початкова школа – 2001. №7. – С. 20-22; №9. – С. 14-16.

Бібік, Н. М. Програма інтегрованого курсу (навчання грамоти, математика, навколишній світ): 1 кл. / М . Вашуленко, Н. Бібік, Л. Кочина // Початкова школа – 2001. № 8. – С. 24-31.

Бібік, Н. М. Я і Україна: навколишній світ: Програма для 1-2 класу / Н. Бібік, Н. Коваль / Програми для середньої загальноосвітньої школи: 1-2 кл. / М-во освіти і науки України. Голов, упр. Змісту освіти. Нуково-метод. центр серед. Освіти, АПН України. – К., 2001. – С. 175-186.

Бібік, Н. М. Я і Україна Громадянська освіта: Програма для 3-4 класів / Н.М. Бібік // Програми для  середньої загальноосвітньої школи: 3-4 кл. / Голов, упр. змісту  освіти, Наук.-метод. центр серед, освіти, АПН України. – К., 2003. – С. 179-184.

Бібік, Н. М. Інтегрований курс «Основи здоров’я» : [Навчальна програма для 4-річної початкової школи: 34 кл.] / Н. Бібік,  Н. Коваль, О. Манюк // Почкткова школа – 2003. - №2. – С. 43-49.

Бібік, Н. М. Я і Україна: Громадянська освіта: 4 кл.: Навчальна програма для 4 -річної  початкової школи / Н. Бібік //  Початкова школа. – 2003. – 32. – С. 5-6.

Бібік, Н. М. Я і Україна:  Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. / Бібік Н.М., Байбара Т.М., Коваль Н.С., - К. Початкова школа, 2006. – С. 246-275.

Бібік, Н. М. Я і Україна: Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 класи // Почат. школа, 2001. - № 8, № 9. –4с.

Бібік, Н. М. Я і Україна. Громадянська освіта: Навчальна програма для 4 класу // Поч. школа. – 2003. - № 2. – 22-25 с..

Бібік, Н. М. Я і Україна. Громадянська освіта // Програми для сер. загальноос. шк. 3-4 класи.      – К.: Почат. шк., 2003. –С.176-183.

Бібік, Н. М. Авторська концепція підручників «Я у світі» для 3 і 4 класів / Н. М. Бібік // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / [редкол., наук. ред. О. М. Топузов]. – К., 2012. – Вип. 12. – С. 17–24.

 

Бібік, Н. М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз застосування / Н. М. Бібік // Наук.       зап. Вінниц. держ. пед. ун-туім. М. Коцюбинського : зб. наук. пр. Сер. Педагогіка і психологія. - Вінниця : ТОВ фірма „Планер”, 2011. - Вип. 34. – С. 220–224.

 

Бібік, Н. М. Пізнавальний інтерес як умова суб’єктності навчання молодших школярів / Н.   М. Бібік // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. - Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 2011. - Вип. 10. – С. 51-53.

 

Бібік, Н. М. Компетенції і компетентність у результатах початкової освіти / Н. М. Бібік //   Сучасна початкова освіта: вектори розвитку : зб. наук. пр. – Бердянськ, 2012. – С. 20–29.

 

Бібік, Н. М. Концептуальний і нормативний супровід розвитку загальної середньої освіти в  Україні / Надія Бібік // Науковий простір академіка Олександри Савченко / [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, О. С. Покусова; за ред. Я. П. Кодлюк]. – К.: Богданова А. М., 2012. – С.215–224.

Вашуленко, М. С. Програма з курсу «Методика викладання української мови в початковій школі» : спец.: учитель почат. кл. / [уклад. : М. С. Вашуленко, А. П. Каніщенко]. - К. : Рута, 2000. -11 с.- Бібліогр. : с. 67-76.

Вашуленко, М. С. Програма інтегрованого курсу (навчання грамоти, математика, навколишній світ) / прогр. підгот.: Микола Вашуленко, Надія Бібік, Лідія Кочина // Почат. школа. - 2001. - № 8. - С. 24-31.

Вашуленко, М. С. Програми для середньої загальноосвітньої школи : українська мова /прогр. підгот.: Микола Вашуленко, Ірина Ґудзик, Ольга Прищепа //Почат. школа. - 2001. - № 7. - С. 11-16 ; № 8. - С. 72-75.

Вашуленко, М. С. Українська мова : навч. програми для 4-річної почат. школи / АПН України; програму підгот. : Микола Вашуленко, Ірина Ґудзик, Ольга Прищепа // Почат. школа. - 2001. - № 7. - С. 11-16.

Вашуленко, М. С. Програма з курсу «Методика викладання української мови в початковій школі»: за ступен. підготов, вчителів почат. класів: молодий спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр : [навч.-метод. посіб.] / прогр. підгот. М. С. Вашуленко, А. П. Каніщенко, С. І. Лісова [та ін.]. - К. : Рута, 2002. – 109, [2] с. - Бібліогр.: с. 91-110.

Вашуленко, Н. С. Русский язык для школ с русским языком обучения : [прогр. для серед, загальноосвіт. шк. : 3 кл.] /Ірина Гудзик, Микола Вашуленко, Ольга Прищепа // Почат, школа. - 2002. - № 12. - С. 18-22.

Вашуленко, М. С. Українська мова : [прогр. для серед, загальноосвіт. шк. : 3-4 кл.] /Микола Вашуленко, Ірина Гудзик, Ольга Прищепа //Почат. школа. - 2002.- № 12.-С. 6-10.

Вашуленко, М. С. Дитина : програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Бєлкіна Е. В., Бібік Н. М., Вашуленко М. С. [та ін.]; Київ, міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. - 2-ге вид., доопрац., доповн. - К. : Богдана, 2003.- 327 с.- Бібліогр.: с. 323-325.

Вашуленко, М.С. Дитина : програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Бєлкіна Е. В., Бібік Н. М., Вашуленко М. С. [та ін.]; Київ, міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. - 2-ге вид., доопрац., доповн. - К. : Богдана, 2003.- 327 с.- Бібліогр.: с. 323-325.

Вашуленко, М. С. Українська мова. 4 клас : навч. програма для 4-річної почат. школи /Микола Вашуленко, Ірина Ґудзик, Ольга Прищепа //Почат. школа.- 2003.- № 1.-С. 21-25.

Вашуленко, М. С. Українська мова : [прогр. для 1-4 кл.] / Микола Вашуленко, Ірина Ґудзик, Катерина Пономарьова [та ін.] // Програми для середньої загальноосвітньої школи : 1-4 кл. / М-во освіти і науки України, Департамент заг. серед, та дошкіл. освіти, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, АПН України. - К., 2006. - С. 12-78.

Коваль, Н. С. Віконечко в природу // Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К.: Богдана, 2003. –24 с.-у співавт.

Коваль, Н. С. Основи здоров’я: Навч. програми для 3 і 4 кл./ Бойченко О.Є., Коваль Н.С., Манюк  // Почат. шк., 2003. - № 2. –С.43-49.

Мартиненко, В. О. Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі (розділи «Структура літературної освіти»,«Початкова ланка освіти») / В.О.Мартиненко, Н.Й.Волошина,  А. М.  Фасоля та ін. // Українська література в загальноосвітній школі. – 2002. - № 1. – С.2 – 13.

Мартиненко, В. О. Концепція літературної освіти в 12-річній школі (розділ «Початкова ланка освіти»)/ В.О.Мартиненко, //  Дивослово.  2002. - № 4. – С. 5-9

Мартиненко, В. О. Читання: [ прогр. для  2 кл.] / Олександра Савченко, Валентина Мартиненко //Програми для середньої загальноосвітньої школи: 1-2 класи. // К.: Почат.школа, 2001. – С. 50 – 64.

 Мартиненко, В. О.Читання:[ навч. прогр. для 4-річної початкової школи. 3 клас] . /О.Я.Савченко, В.О.Мартиненко // Початкова школа. – 2002. - № 12.  – С. 10 – 13.

 Мартиненко, В. О. Позакласне читання. [прогр. для 1-2 кл.]/В.О.Мартиненко// Почат.школа – 2003. - №2. – С. 39 – 43.

 Мартиненко, В. О. Позакласне читання. [прогр. для 3-4 кл.]/В.О.Мартиненко// Почат.школа – 2003. - №12. – С. 37 – 45.

 Мартиненко, В. О. Читання [ прогр. для 2–4 кл.] / О.Я.Савченко, В.О Мартиненко// Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.: Почат. школа, 2006. – 79 – 116.

 Мартиненко, В. О. Українська мова [ прогр. для 1 кл. (розділ « Робота з дитячою книжкою»)] / М.С.Вашуленко, К.І Пономарьова, О.Ю. Прищепа, В.О.Мартиненко // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. – К.: Почат. школа, 2006. – С.24 – 25.

 Мартиненко, В. О. Базова навчальна програма з літературного читання для 2–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів[Електронний ресурс] / О. Я.  Савченко, В. О. Мартиненко, В. О. Науменко [та ін.].– Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/gr/pr/

 Мартиненко, В. О. Літературне читання [прогр. для загальноосвіт.навч. закл. 2-4 класи.]/ О.Я.Савченко, В.О.Мартиненко, В.О.Науменко та ін. // Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1 – 4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – С.71-95.

 Онопрієнко, О. В.  Проектна діяльність учителя й учня початкової школи. Програма спецкурсу для вчителів початкової школи / О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 28 с.

 

Онопрієнко, О. В.  Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета. Програма курсу за вибором для 3 – 4 класів / О. І. Пометун, О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару // Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Книга 3. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – С. 6–18.

 

Математика : [прогр. для 1–4 кл.]/ О. В. Онопрієнко, С. О. Скворцова, Н. П. Листопад // Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – С. 138–170.

 

Пономарьова, К. І. Українська мова: [прогр. для 1-4 кл.] / Микола Вашуленко, Ірина Ґудзик, Катерина Пономарьова [та ін.] // Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 кл. / М-во освіти і науки України, Департамент заг. серед. та дошкіл. освіти, Ін-т інновац. Технологій і змісту освіти, АПН України. – К.: Почат. школа, 2006. – С. 12-78.

Пономарьова, К. І. Українська мова: [прогр. для 1-4 кл.] / Микола Вашуленко, Катерина Пономарьова, Ольга Прищепа [та ін.] // Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – С. 10-70.

Прищепа, О. Ю. Русский язык: Программы для средней общеобразовательной школы с русским языком обучения.1-2кл. / Ґудзик І., Вашуленко М., Прищепа О.Ю. – К.: Початкова школа. – 2001. – С. 8 – 34c.

Прищепа, О. Ю. Українська мова: : Програми  для середньої загальноосвітньої школи. 1-2 кл. /Вашуленко М.С.,Ґудзик І.П., Прищепа О.Ю.- К.:Початкова школа.-2001.-С.9-34.

Прищепа, О. Ю. Українська мова: Програми  для середньої загальноосвітньої школи з українською мовою навчання. 3-4 класи . /Вашуленко М.С.,Ґудзик І.П., Прищепа О.Ю. –К.:Почат. школа, 2003.-С.9-41.

Прищепа, О. Ю. Русский язык:Программы для средней общеобразовательной школы с русским языком обучения. 3-4 кл. ./  Вашуленко М.С., Ґудзик  І.П., Прищепа О.Ю. – К.: Поч. шк., 2003. – С.9-41.

Прищепа, О. Ю. Українська мова / Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи./ Вашуленко М.С., Ґудзик  І.П., Прищепа О.Ю. [та ін.]– К.:  «Початкова школа», 2006. – С.12-78.

Прищепа, О. Ю. Русский язык. /Программы для средней общеобразовательной школы с русским языком обучения. 1-4 кл. / Вашуленко М.С., Ґудзик  І.П., Прищепа О.Ю. [та ін.]– К.:  «Початкова школа», 2006. – С.62-112.

Прищепа, О. Ю. Українська мова./Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.1-4кл./Вашуленко М.С., Пономарьова К.І., Прищепа О.Ю.[та ін.]. - К.:Видавничий дім «Освіта»,2011.-С.10-70.

Прищепа, О. Ю. Русский язык. /Учебные программы  для общеобразовательных учебных заведений с обучением на русаком языке.1-4кл./М.В.Коченгина, Ґудзик И.Ф., Вашуленко Н.С., Прищепа О.Е. [и др.] -К.:Видавничий дім «Освіта»,2012.-С.9-70.

Савченко, О. Я. Читання: Поясн. зап.; Програма: 1, 2 кл. / О. Савченко, В. Мартиненко // Програми для середньої загальноосвіт. шк.: 1–2 класи / АПН України, Голов. упр. змісту освіти, Наук.-метод. центр серед. освіти. – К., 2001. – С. 50–64.

 

Савченко, О. Я. Програми для середньої загальноосвітньої школи:3–4 класи // Почат. шк. – 2002. – № 12. – С. 5–59.

Савченко, О. Я. Основи здоров‘я і фізична культура: Поясн. зап. Програма: 3 кл., 4 кл. / Авт.: М. Зубалій, О. Остапенко... О. Савченко // Прогр. для серед. загальноосвіт. шк.: 3–4 кл. / АПН України, Голов. упр. змісту освіти. – К., 2003. – С. 96–107.

Савченко, О. Я. Читання: Поясн. зап. Програма: 3 кл., 4 кл. / Авт.: О. Савченко, В. Мартиненко // Програми для середньої загальноосвіт. шк.: 3–4 класи / АПН України, Голов. упр. змісту освіти. – К., 2003. – С. 42–55.

 

Савченко, О. Я. Основи здоров‘я: Поясн. зап. / О. Савченко, Н. Бібік, Т. Бойченко, Н. Коваль // Програми для середньої загальноосвітньої школи 1–4 класи / МОН України. Департамент заг. серед. та дошкіл. освіти, АПН України. Ін-т інновац. технологій і змісту освіти; Прогр. підгот. Л. Ф. Щербакова. – К.: Почат. шк., 2006. – С. 187–201.

 

Савченко, О. Я. Читання: Поясн. зап. / О. Я. Савченко, В. О. Мартиненко // Програми для середньої загальноосвітньої школи 1–4 класи / МОН України. Департамент заг. серед. та дошкіл. освіти, АПН України. Ін-т інновац. технологій і змісту освіти; Прогр. підгот. Л. Ф. Щербакова. – К.: Почат. шк., 2006. – С. 79–107.

 

Савченко, О. Я. Методика викладання української мови: Програма навчального курсу (за вимогами кредитно-модульної системи). – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2008. – 24с.

 

Концепція інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / Г. Д. Щекатунова, А. Д. Цимбалару, О. І. Красота [та ін.] // Рідна школа. – 2011. – № 6 (978). – С. 28-38.

 

Проектна діяльність учителя й учня початкової школи : програма спецкурсу [для вчителів початкової школи] / Цимбалару А. Д., Онопрієнко О. В. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 28 с.

Цимбалару, А. Д. Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета : навч. програма курсу за вибором для 3-4 класів / Олена Пометун, Оксана Онопрієнко, Анжеліка Цимбалару // Початкова школа. – 2011. №6. – С.4-8.

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz