Субота, 10.04.2021, 21:23
Вітаю Вас Гость | RSS

ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Наше опитування
Чи вважаєте Ви урок найефективнішою формою навчання молодших школярів?
Всього відповідей: 31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Навчання грамоти

Зошит для письма (у двох частинах) для учнів 1 класу /  О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару. - К. : Літера ЛТД, 2014.
 
   
 
Зошит з друкованою основою, укладений за "Букварем" М.Д. Захарійчук, В. О. Науменко, допоможе першокласникам оволодіти навичками каліграфічного письма. Автори пропонують завдання на караще засвоєння графічного зображення букв, схематичного зображення слів, на зорове сприйняття, запам`ятовування і відтворення тексту чи малюнка та ін.
 

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Буквар: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл.

/ М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 152 с.: іл.

 Основна складова навчально-методичного комплекту для навчання грамоти учнів 1 класу. Робота за «Букварем» дає змогу вчителеві формувати у першокласників навички читання і закладає основи грамотного письма. «Буквар» складається з трьох частин: добукварної, букварної і післябукварної. Вдало підібраний матеріал, який спрямовано на формування в дітей активного словникового запасу, розвитку зв'язного мовлення, удосконалення навичок читання та звукового аналізу. За змістом тексти в «Букварі» різноманітні, цікаві, пізнавальні, мають виховне значення, спонукають дітей до мислення, вчать узагальнювати, аналізувати, заохочують до читання.

 

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Супутник букваря: навч. посіб. для 1 кл.

/ М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 96 с.: іл.

 Посібник призначений розширювати й урізноманітнювати завдання для учнів, пропоновані в «Букварі», забезпечувати диференційоване навчання читання в 1 класі. Вміщує цікаві тексти, доступні за обсягом і складністю для читання шестилітніми першокласниками, і тексти для учнів, які вже навчилися читати під час підготовчих занять до школи. Значна частина завдань побудована на основі малюнків, головоломок, ребусів, що відповідає віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку. Посібник «Супутник букваря» передбачає можливість виконання завдань як на уроці, так і вдома, з батьками. Для цього авторами продумано зручний і доступний апарат орієнтування.

 

Вашуленко М.С., Вашуленко О. В. Зошит з читання: навч. посіб. для 1 кл.

/ М.С.Вашуленко, О.В. Вашуленко. – 2-ге вид. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 48 с.

 Посібник призначений розширювати й урізноманітнювати завдання для учня, пропоновані в «Букварі», забезпечувати диференційоване навчання грамоти у 1 класі. Вміщує цікаві, доступні за змістом і структурою вправи, спрямовані на формування графічних навичок першокласників. Усі завдання посібника спрямовані на застосування різних видів мовленнєвої діяльності на уроці читання – говоріння, читання, письмо. Це забезпечує всебічний мовленнєвий розвиток першокласників. У посібнику передбачено різні форми роботи з учнями – у парах, у групах, колективно, під керівництвом учителя і самостійно. За посібником також можуть працювати діти з батьками, для цього розроблено зручний апарат орієнтування.

 

Вашуленко О.В., Прищепа О.Ю. Зошит для письма № 1, № 2: навч. посіб. для 1 кл.

/ О.В. Вашуленко, О.Ю. Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. –  2 х 64.

 

 

 Зошити № 1, № 2 призначені для навчання письма учнів, які пишуть лівою або правою рукою. На першій сторінці перед учнями постає взірець посадки за партою і положення ручки в руці та зошита на парті як для учня, який пише правою рукою, так і для того, який пише лівою. Зошит містить сторінку із завданням для визначення в дитини провідної руки (лівої чи правої). У зошитах крім основних завдань, які спрямовані на оволодіння програмними вимогами, пропонуються завдання розвивального характеру, спрямовані на формування вмінь порівнювати, зіставляти, аналізувати, на розвиток кмітливості, спостережливості, а також на списування з друкованого тексту. Підготовчий період зошита представлений такими завданнями і графічними вправами, щоб учитель міг зрозуміти підготовленість дітей до навчання письма і разом з тим попрацювати з учнями над розвитком тих умінь, які будуть обслуговуючими безпосередньо у букварному періоді під час навчання дітей письма букв. А саме: уміння координувати рухи руки, розташовувати предмет у площинному просторі (вгорі, внизу, посередині, зліва, справа, вище, нижче), зміцнювати дрібні м’язи, розвивати окомір. У букварний період учням пропонується весь рукописний алфавіт, букви вивчаються у тому порядку, в якому вони розташовані в «Букварі». Зошити для письма № 1 та № 2 з друкованою основою істотно полегшать навчання письма першокласників з різним рівнем готовності до цього процесу, допоможуть ліворуким дітям міцно оволодіти потрібними вміннями і навичками.

 

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Післябуквар: навч. посіб. для 1 кл.

/ М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 96 с.: іл.

 Навчальний посібник «Післябуквар» забезпечує уроки читання у післябукварний період. Структура і зміст «Післябукваря» спрямовані на активну роботу першокласників з текстом, розвиток й удосконалення їхніх навчальних умінь з усіх видів мовленнєвої діяльності, передбачених навчальною програмою з української мови. Оскільки навчальний посібник призначений для розвитку й удосконалення у першокласників навички читання, основне місце в ньому займають відповідні вправи і завдання, які, власне, й допоможуть учням удосконалити навичку читання. Зокрема у «Післябукварі» пропонуються завдання спрямовані на: формування правильного, швидкого, усвідомленого і виразного читання; розвиток відчуття емоційного забарвлення слів; удосконалення вміння інтонувати речення: розширення й активізацію словникового запасу першокласників; формування умінь слухати і розуміти, читати і сприймати художні тексти; розвиток уміння поєднувати читання з іншими видами мовленнєвої діяльності (відповідати на запитання за змістом твору, розігрування діалогів, творче доповнення сюжету твору, заучування напам’ять та ін.); формування емоційно-ціннісного ставлення до прочитаного, здатності відчувати настрій, внутрішній стан героїв твору та уміння співпереживати. Посібник наповнено цікавими пізнавальними текстами, їх зміст має виховний потенціал, який сприятиме вихованню любові до Батьківщини, рідної домівки, до найрідніших людей, до природи тощо. Крім текстів, у посібнику вміщено різноманітні завдання, спрямовані на розвиток логічного мислення, пізнавальної активності, творчих здібностей. Зокрема це: загадки, ребуси, мовні головоломки тощо.

 

Вашуленко М.С., Вашуленко О.В. Зошит для письма і розвитку мовлення в післябукварний період :
навчальний посібник для учнів 1 класу. — ВД «Освіта», 2014. — 48 с.
 
 

 Зошит для письма та розвитку мовлення складений відповідно до чинної програми з навчання грамоти у післябукварний період. Пропонований матеріал спрямований на узагальнення, систематизацію, повторення та закріплення знань і навичок, засвоєних у букварний період, а також на загальний розвиток мовлення учнів. У зошиті учням пропонуються завдання для списування слів, речень, невеликих текстів з рукописного і друкованого шрифтів; вставляння пропущених букв у словах, складання речень тощо. Для закріплення графічних навичок письма на сторінках посібника подано зразки каліграфічного написання окремих літер і їх з’єднань у словах, слів і речень.

 

Пономарьова К. І. Подорож до мовної країни: посібник з навчання грамоти (післябукварний період)

для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.   – К.: Генеза, 2013.

Гриф Міністерства освіти: Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах
Мова: Українська
Обкладинка: М’яка
Колір: ч/б
Поліграфічний формат: 70х100/16
Видавництво: Генеза

 

 Навчальний посібник «Подорож до мовної країни» призначений для уроків письма в післябукварний період навчання грамоти. Його зміст спрямований на повторення, закріплення й узагальнення знань про звуки і букви, лексичне значення слів, речення і текст. Кожний урок розпочинається зі слухання тексту, який вводить учнів у тему уроку, заінтриговує і націлює на виконання завдань і вправ. З мотиваційною метою в посібнику пропонується багато проблемних завдань і ситуацій, які спонукають школярів аналізувати, порівнювати, робити висновки. Для закріплення мовного матеріалу дібрані посильні для першокласників дидактичні ігри, творчі завдання. З метою розвитку логічного мислення пропонуються, загадки, ребуси, чайнворди.

 

. Прищепа О.Ю. Навчання письма в 1 класі. Посібник для вчителя.- К.: Видавничий дім «Освіта». 2012. – 223с.

 

 Посібник містить методичні рекомендації щодо організації процесу навчання письма першокласників, орієнтовні розробки уроків за зошитами з друкованою основою № 1, №2 авторів Вашуленко О.В., Прищепи О.Ю.  У ньому розкриваються засоби, способи і прийоми роботи з шестирічними учнями, особливості навчання письма учнів, які пишуть лівою рукою. Для вчителів початкових класів, працівників дошкільних закладів,  методистів, учнів педагогічних коледжів, студентів педуніверситетів.

 

Пономарьова К. І. Прописи: навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-й клас. У 2-х частинах. – К.: Генеза, 2012.

 

 

Гриф Міністерства освіти: Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах
Мова: Украiнська
Обкладинка: М’яка
Сторінок: 48 х 2
Колір: два кольори
Поліграфічний формат: 70х100/16
Видавництво: Генеза

 

Зошит з письма і розвитку мовлення для 1 класу «Прописи» (у двох частинах) призначений для добукварного і букварного періодів навчання грамоти. Порядок вивчення букв відповідає «Букварю» К. С. Прищепи. Посібник спрямований на формування графічних умінь та навичок, розвиток зв’язного мовлення першокласників.

Вашуленко Н.С., Лапшина И.Н. Букварь: учеб.для 1 кл.общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Н.С. Вашуленко, И.Н. Лапшина. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 144 с.

 «Букварь» є основною складовою навчально-методичного комплекту з навчання грамоти у 1 класі шкіл з російською мовою навчання. Підручник має чітку структуру відповідно до вимог програми з навчання грамоти першокласників. Цікаві завдання заохочують дітей до роздумів, сприяють розвитку зв’язного мовлення,творчих здібностей. Оригінальне художнє оформлення відповідає віковим особливостям першокласників.

 

Вашуленко Н.С., Вашуленко О.В. Спутник букваря: учеб. пособ. для 1 кл. / Н.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 96 с.

 Составляющая учебно-методического комплекта «Букварь», созданного авторским коллективом – Н.С. Вашуленко, И.М. Лапшина, О.В. Вашуленко, О.Е. Прищепа. Вмещает материал для послебукварного периода обучения, интересные тексты, доступные по объёму и сложности для чтения шестилетними первоклассниками, и тексты для учащихся, которые уже научились читать во время подготовительных занятий к школе. Пособие способствует развитию восприятия, внимания, мышления, умений сравнивать и анализировать, устанавливать логические связи. Предусматривает возможность выполнения заданий не только на уроке, но и дома, с родителями. Для этого авторами продуман удобный и доступный аппарат ориентировки. 

 

Вашуленко Н.С., Вашуленко О.В. Тетрадь по чтению: учеб.пособ.для 1 кл. / Н.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 48 с.

 Пособие предназначено расширить и разнообразить задания для ученика, предлагаемые в «Букваре», обеспечить дифференцированное обучение грамоте в 1 классе. В пособии помещены интересные, доступные по содержанию и структуре упражнения, направленные на формирование графических навыков первоклассников. Все задания пособия направлены на применение различных видов речевой деятельности на уроке чтения – говорение, чтение, письмо.

 

Вашуленко О.В., Прищепа О.Е. Тетрадь по письму и развитию речи № 1, № 2: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / О.В. Вашуленко, О.Е. Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 2 х 64 с.

 

 Тетради №1, №2 предназначены для обучения письму учащихся, пишущих левой или правой рукой. На первой странице размещен образец посадки за партой и положение ручки в руке и тетради на парте как для ученика, который пишет правой рукой, таки для того, который пишет левой. Тетрадь содержит страницу с заданием для определения у ребенка ведущей руки (левой или правой). В тетрадях кроме основных задач, направленных на овладение программными требованиями, предлагаются задания развивающего характера, направленные на формирование умений сравнивать, сопоставлять, анализировать, на развитие сообразительности, наблюдательности, а так же на списывания с печатного текста. Тетради для письма № 1 и №2 с печатной основой существенно облегчат обучение письму первоклассников с разным уровнем готовности к этому процессу, помогут леворуким детям прочно овладеть нужными умениями и навыками.

 

Прищепа О.Е. Обучение грамоте в 1 классе для общеобразовательных учебных заведений с русским языком преподавания:

методическое пособие для учителя./Н.С.Вашуленко, И.Н.Лапшина, О.Е.Прищепа.-. – К.: Видавничий дім «Освіта». 2012.- 192с.

 

            В пособии раскрыта методика работы с шестилетними первоклассниками по обучению их звуковому анализу, формированию разных видов речевой деятельности, первоначальных умений чтения и письма, элементов читательской самостоятельности. Предложены методические рекомендации к урокам по отдельным разделам программы обучения грамоте. Для учителей начальних классов, работников дошкольных учреждений, студентов педагогических колледжей и университетов. 

 

 

 

  

 


           


 
          


 
        


 
        
         


 
         
 


 
           


 
         

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz