Субота, 10.04.2021, 22:09
Вітаю Вас Гость | RSS

ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Наше опитування
Чи вважаєте Ви урок найефективнішою формою навчання молодших школярів?
Всього відповідей: 31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Методичні рекомендації

Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Метод. рек. / Н. М. Бібік, О. Я. Савченко, Т. М. Байбара, М. С. Вашуленко, Коваль Н.С., Маотиненко В.О., Пономарьова К.І.,Прищепа О.Ю., Листопад Н.П., Вашуленко О.В. та ін. – К.: Почат. шк., 2002. – 128 с.

Бібік, Н. М. Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів. Норми оцінювання  знань, умінь і навичок з ознайомленням з навколишнім світом. К.: Магістр, 2000. – С. 21-26.

Бібік, Н. М. Особливості оцінювання в 1 класі. Методичні  рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів. К.: Магістр, 2000. – С. 33-34, 72-76.

Бібік, Н. М. Навчання грамоти, математики, ознайомлення з навколишнім світом: Метод. посібник. – К.: А.С.К., 2000. – 160с.

 Бібік, Н. М. Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів [Текст] : норми оцінювання знань, умінь і навичок / Ін-т педагогіки АПН України ; підгот. Н. М. Бібік [та ін.] ; упоряд. А. М. Заїка. - 3-є вид., доопрац. - К. : Магістр-S, 2000. - 86 с.

Бібік, Н. М. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: Метод.  рек. /Кол. авт. : Н.М.Бібік (кер.), О.Я.Савченко, Т.М.Байбара, М.С.Вашуленко та ін. – К.: Почат. шк., 2002. – 125 с.

Бібік, Н. М. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: метод. рек. / Н. М. Бібік, О. Я. Савченко, Т. М. Байбара [та ін.]; за заг . ред. О. Я. Савченко; упоряд. А. М. Заїка. – К.: Почат. школа, 2002. – С.26-35.

Бібік, Н. М. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи [Текст] : метод. рекомендації / Н. М. Бібік [та ін.] ; упоряд. А. М. Заїка ; заг. ред. О. Я. Савченко ; АПН України. - К. : Початкова школа, 2002. - 128 с.

Бібік, Н. М. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи [Текст] : метод. реком. / Акад. пед. наук України ; упоряд. А. М. Заїка ; заг. ред. О. Я. Савченко ; розроб. Н. М. Бібік [та ін.]. - К. : Початкова школа, 2003. - 128 с

Бібік, Н. М. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи [Текст] : метод. рекомендації / Н. М. Бібік [та ін.] ; упоряд. А. М. Заїка ; заг. ред. О. Я. Савченко ; АПН України. - К. : Початкова школа, 2004. - 128 с.

Бібік, Н. М. Дитина [Текст] : метод. рек. до програми виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / Е. В. Бєлкіна [та ін.] ; Головне управління освіти і науки Київської міської держ. адміністрації, Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка. - 2. вид., доопр., доп. - К. : Богдана, 2004. - 232 с.

Бібік, Н. М. Предмет «Я у світі»: зміст і методичні підходи реалізації / Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 класів / [уклад. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк: Каштан, 2012. – Дайджест 2. – С. 84–90.

Вашуленко, М. С. Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів : норми оцінювання знань, умінь і навичок / М-во освіти і науки України, Ін-т педагогіки АПН України; [підгот.: Н. М. Бібік, М.С. Вашуленко, Н. С. Коваль та ін.; упоряд. А. М. Заїка; наук. ред. М.С. Вашуленко]. - 3-тє вид., доопрац. - К. : Магістр-S, 2000. - 85 с.

Вашуленко, М. С. Диференційовані завдання з української мови : [до уроків за темою «Будова слова» у 3 (2) кл.] / М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко // Б-чка вчителя почат. школи. - 2000. - № 3/4. - С. 46-51.

Вашуленко, М. С. Методична розробка уроків за темою «Будова слова» у 3 (2) класі: [уроки 1-10] /М. С. Вашуленко, О. І. Мельничайко //Б-чка вчителя почат. школи. - 2000. - № 3/4. - С. 35-45.

Вашуленко, М. С. Система контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: метод, рек. / підгот. авт. колективом: Байбара Т. М., Бібік Н. М., Вашуленко М. С. [та ін.]; упоряд. Заїка А. М.; відп. за вип. Полянський П. Б. // Почат. школа. - 2001. - № 10. - С. 11-69.

Вашуленко, М. С. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи : метод, рек. / АПН України; [матеріали розробл. Н. М. Бібік (кер.), О. Я. Савченко, М. С. Вашуленком та ін.]. - К. : Почат. школа, 2002. - 125 с. : табл.

Вашуленко, М. С. Календарне планування уроків навчання грамоти в 1 класі шкіл з російською мовою викладання :ІІ семестр / Микола Вашуленко, Ірина Гудзик, Ольга Прищепа //Почат. школа. - 2003.- №12.- С. 28-31.- За навч. к-том: Букварь /Н. С. Вашуленко, И. Ф. Гудзик. - К. : Освіта, 2003 ; Тетради по письму № 1, № 2 / Н. С. Вашуленко, О. Е. Прищепа. - К. : Освіта, 2003.

Вашуленко, М. С. Методичні рекомендації до роботи за підручником «Рідна мова», 3 клас та орієнтовне календарне планування уроків // Почат. школа. - 2003. - № 8. - С. 16-22.

Вашуленко, М. С. Про роботу за новим дидактичним комплектом з навчання грамоти в школах з російською мовою викладання / Микола Вашуленко, Ірина Гудзик, Ольга Прищепа // Почат. школа. - 2003. - № 8. - С. 30-35 ; № 9. - С. 29-35.

Вашуленко, М. С. Дитина : метод, рек. до прогр. виховання і навчання дітей від 3 до 7 років / [Е. В. Бєлкіна, Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко та ін.; наук, керівництво: О.В. Проскура, В. У. Кузьменко]; Київ, міськ. пед. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. - 2-ге вид., доопрац., доповн. - К. : Богдана, 2004. – 230. Із змісту: Мова рідна, слово рідне / Вашуленко М. С., Хорошковська О.Н., Дзюбишина Н. Я., Кириченко О. М. - С. 70-99.

Вашуленко, М. С. Рідна мова: орієнтовне темат. планування на 2004/2005 навч. рік у 4 кл.] : (за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О. І. Мельничайко, Л.В. Скуратівського // Почат. навчання та виховання. - 2004. - № 36. - С. 11-12.

Вашуленко, М. С. Навчання грамоти : [орієнтовне темат. планування на 2005/2006 навч. рік.          1 кл. : для шкіл з рос. мовою навчання] : (за букварем М.С. Вашуленка, І.П. Ґудзик) // Почат. навчання та виховання. - 2005. - № 22/24. - С. 13-19.

Вашуленко, М. С. Навчання грамоти : [орієнтовне темат. планування на 2005/2006 навч. рік. 1 кл.] : (за букварем М. С. Вашуленка, Н. Ф. Скрипченко) // Почат. навчання та виховання. - 2005. - № 22/24. - С. 6-13.

Вашуленко, М. С. Українська мова (рідна) : [орієнтовне темат. планування на 2005/2006 навч. рік. З кл.] : (за підруч. М. С. Вашуленка, О. І. Мельничайко) // Почат. навчання та виховання. - 2005. - С. 57-60.

Вашуленко, М. С. Українська мова (рідна) : [орієнтовне темат. планування на 2005/2006 навч. рік. 4 кл.] : (за підруч. М. С. Вашуленка, С. Г. Дубовик, О.І. Мельничайко, Л. В. Скуратівського) // Почат. навчання та виховання. - 2005. - № 22/24. - С. 85-88.

Вашуленко, М. С. Українська (рідна) мова : [календар.-темат. планування] : І семестр, II семестр // Почат. освіта. - 2005. - Лип. (№ 25/28). - С. 50-54. - За підруч.: Рідна мова : підруч. для 3 кл. / Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. - К. : Освіта, 2003.

Вашуленко, М. С. Українська (рідна) мова : [календар.-темат. планування] : І семестр, ІІ семестр) // Почат. освіта. - 2005. - лип. (№ 25/28). - С. 83-88. - За підруч.: Рідна мова : підруч. для 4 кл. / Вашуленко М. С. та ін. - К. : Освіта, 2004.

Вашуленко, М. С. Українська (рідна) мова: календар.-темат. планування: І семестр, ІІ семестр // Почат. освіта. - 2005. - Лип. (№ 25/28). - С. 25-28. - За підруч.: Рідна мова : підруч. для 2 кл. / Білецька М. А., Вашуленко М. С. - К. : Освіта, 2002.

Вашуленко, М. С. Читання, письмо, розвиток мовлення : календар.-темат. планування : І семестр: добукварний період (32 год), II семестр : букварний період (184 год) //Почат. освіта. — 2005. — Лип. (№ 25/28). — С. 3—12. — За підруч.: Буквар : підруч. для 1 кл. / Вашуленко М. С., Скрипченко Н. Ф. - К. : Освіта, 2004.

Вашуленко, М. С. Як працювати за посібником «Післябукварик» /Микола Вашуленко, Віра Науменко, Марія Захарійчук //Почат. школа. - 2005.- № 2.-С.8-12.

Вашуленко, М. С. Українська (рідна) мова : календар.-темат. планування : І семестр (4 год на тижд. - 64 год), II семестр (4 год на тижд. - 76 год) // Почат, освіта. – 2006 - Лип. (№27/28).- С. 19-23.- За підруч.: Рідна мова: підруч. для 2 кл. / Білецька М. А., Вашуленко М. С. - К. : Освіта, 2002.

Вашуленко, М. С. Українська (рідна) мова: [календар.-темат. планування] : 121 год (4 год на тижд. у І семестрі, 3 год на тижд. у II семестрі) // Почат. освіта. - 2006. - Лип. (№27/28).- С. 36-40. - За підруч.: Рідна мова: підруч. для 3 кл. / Вашуленко М. С., Мельничайко О. І. - К.: Освіта, 2003.

Вашуленко, М. С. Українська (рідна) мова: [календар.-темат. планування] : 121 год (4 год на тижд. у І семестрі, 3 год на тижд. у II семестрі) // Почат. освіта. - 2006. - Лип. (№27/28).- С. 53-58. - За підруч.: Рідна мова: підруч. для 4 кл. / Вашуленко М. С. та ін. - К. : Освіта, 2004.

Вашуленко, М. С. Читання, письмо, розвиток мовлення : календар.-темат. планування : І семестр (8 год на тижд. - 128 год), II семестр (8 год на тижд. - 152 год) // Почат. освіта. - 2006. - Лип. (№ 27/28). - С. 3-12. - За підруч.: Буквар : підруч. для 1 кл. / Вашуленко М. С., Скрипченко Н. Ф. - К. : Освіта, 2004.

Вашуленко, М. С. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з окремих предметів у системі початкової загальної освіти. Дод. 2 [до наказу М-ва освіти і науки України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» від 20.08.2008] : Українська мова і мови національних меншин. Мова навчання / [М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова, О. Ю. Прищепа] // Почат. школа. - 2008. - № 10. - С. 25-28. - Авт. не зазначено.

Вашуленко, М. С. Підсумкові контрольні роботи з української мови [для шкіл з українською мовою навчання] / М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова ; [відп. за підготов, вид. Л.Ф. Щербакова]. - К.: Генеза, 2009.- 46 с.- (Сер. «Державна підсумкова атестація»).

Вашуленко, М.С. Підсумкові контрольні роботи з української мови [для шкіл з українською мовою навчання] / М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова ; [відп. за підготов, вид. Л. Ф. Щербакова]. - К.: Генеза, 2010.- 46 с.- (Сер. «Державна підсумкова атестація»).

Вашуленко, М. С. Орієнтовні контрольні роботи з української мови в початковій школі / М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик / Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 36–45.

Листопад,  Н. П. Математика. / Н.П. Листопад, Л. П. Кочина // Навчання і виховання учнів 1 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. Савченко О.Я. – К.: «Початкова школа, 2002. –  С. 210 – 274.

Листопад,  Н. П. Математика. / Н.П. Листопад, Л. П. Кочина // Навчання і виховання учнів 2 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. Савченко О.Я. – К.: «Початкова школа, 2003. –  С. 283 – 352.

Листопад,  Н. П. Математика. / Н.П. Листопад, Л. П. Кочина // Навчання і виховання учнів 3 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. Савченко О.Я. – К.: «Початкова школа, 2004. –  С. 210 – 274.

Листопад,  Н. П. Математика. / Н.П. Листопад, Л. П. Кочина // Навчання і виховання учнів 4 класу: Методичний посібник для вчителів / Упор. Савченко О.Я. – К.: «Початкова школа, 2005. –  С. 290 – 375.

Мартиненко, В. О. Норми оцінювання знань, умінь і навичок з читання //Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів.– К.: Магістр. 2000. – С. 43 – 49.

Мартиненко, В. О. Читання. 2-4 кл. //  Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: метод.рек./ Н..Бібік, О.Я.Савченко, Т.М.Байбара та ін.: за заг. ред. О.Я.Савченко . – К.: Почат.школа, 2004. –   С. 35 – 48.

Пономарьова, К. І. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: метод. рек. / Н. М. Бібік, О. Я. Савченко, Т. М. Байбара [та ін.]; за заг . ред. О. Я. Савченко; упоряд. А. М. Заїка. – К.: Почат. школа, 2002. – С.26-35.

Прищепа, О. Ю. Письмо і розвиток мовлення. //Методичні рекомендації щодо усного і писемного мовлення молодших школярів. / Бібік Н.М., Вашуленко М.С., Коваль Н.С.[ та ін.] .Упорядник А.М.Заїка– К.: Магістр-s, 2000. – 88с.

Прищепа, О. Ю. Графічні навички письма.Техніка письма.Культура оформлення письмових робіт. //Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: метод.рек./Бібік Н.М., Савченко О.Я., Байбара Т.М. та ін..; за заг.ред.О.Я.Савченко: упорядник А.М.Заїка.-К.:Почат.школа.2002.-128с.

 Прищепа, О. Ю. Графічні навички письма.Техніка письма.Культура оформлення письмових робіт. //Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи: метод.рек./Бібік Н.М., Савченко О.Я., Байбара Т.М. та ін..; за заг.ред.О.Я.Савченко: упорядник А.М.Заїка.-К.:Почат.школа.2003.-128с.

Онопрієнко О. В. Велика сила маленької краплинки. Методичні рекомендації щодо вивчення теми «Вода» з курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку» / О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару // Учитель початкової школи. – 2014. – № 9. – С. 16–18. 

Онопрієнко О. В. Математика. Коментарі щодо змісту навчання у 1-му класі / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко // Початкова освіта. – 2012. – № 14–15. – С. 11–17.

Онопрієнко О. В. Упровадження нового змісту початкової освіти: коментар до навчальної програми з математики / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко // Початкова школа. – 2012. – № 8. – С. 6–13.

Онопрієнко О. В. Рахуємо в концентрі «Сотня». Практична реалізація нових державних вимог до навчання математики в 1-му класі / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко // Учитель початкової школи. – 2012. – № 1. – С. 13–20.

Онопрієнко О. В. Методичний коментар до організації контрольно-оцінювальної діяльності на уроках математики / О. В. Онопрієнко // Початкова школа. – 2013. – № 9. – С. 9–13.

Онопрієнко О.В. Дидактико-методичні аспекти формування у молодших школярів математичної компетентності / О. В. Онопрієнко // Формування та розвиток фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 24–25 квітня 2013 р.). – Харків: Харківська академія неперервної освіти. – 2013. – С. 114–120.

Онопрієнко О. В.  Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Математика / О. В. Онопрієнко, Н. П. Листопад, Н. Є. Пархоменко // Початкова школа. – 2014. - № 4. – С.41-43.

Онопрієнко О. Урок математики у початковій школі: мета, завдання, структура / С. Скворцова, О. Онопрієнко // Початкова школа. – 2015. – № 1. – с. 4–9.

 

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz