Субота, 10.04.2021, 22:50
Вітаю Вас Гость | RSS

ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Наше опитування
Чи вважаєте Ви урок найефективнішою формою навчання молодших школярів?
Всього відповідей: 31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Навчальні та навчально-методичні посібники

Андрусенко, І. В. Природознавство. Робочий зошит. : навч. посіб. для 1 класу загальноосвіт. навч. закладів / І.В. Андрусенко. – Х. : Торсінг плюс, 2012. – 64 с.

Андрусенко, І. В. Тестові завдання з природознавства : навч. посіб. для 2 класу загальноосвіт. навч. закладів / І.В. Андрусенко. – К. : Генеза, 2013.  – 64 с.

Андрусенко, І. В. Тестові завдання з природознавства : навч. посіб. для 3 класу загальноосвіт. навч. закладів / І.В. Андрусенко. – К. : Генеза, 2014.  – 64 с.

Андрусенко, І. В. Школа друзів планети: Уроки для сталого розвитку: навч. посіб. для учнів 1-2 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О.І.Пометун, А.Д. Цимбалару, О.В. Онопрієнко, І.В. Андрусенко. – Д. : «Ліра», 2014.  – 124 с.

Андрусенко, І. В. Школа друзів планети: Уроки для сталого розвитку: метод. посіб. для вчителів 1-2 класів загальноосвітніх навчальних закладів / О.І.Пометун, А.Д. Цимбалару, О.В. Онопрієнко, І.В. Андрусенко. – Д. : «Ліра», 2014.  – 140 с.

 

Бібік, Н. М. Я і Україна в 1 класі загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] : кн. для вчителя / Н. М. Бібік,  Н. С. Коваль. - 2-ге вид. - К. : Генеза, 2010. - 128 с.

Бібік, Н. М. Тетрадь к учебнику "Я и Украина. [Окошечко]" [Текст] : учеб. пособие для 1 кл. общеобразоват. учеб. заведений : пер. с укр. / Н. М. Бибик, Н. С. Коваль. - 3-е изд. - К. : Генеза, 2010. - 47 с. : ил. 

Бібік, Н. М. Зошит до підручника "Я і Україна. [Віконечко]" [Текст] : навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік, Н. С. Коваль. - 2-ге вид. - К. : Генеза, 2010. - 48 с. : іл.

Бібік, Н. М. Зошит до підручника "Я і Україна". 2 клас [Текст] : навч. посіб. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік, Н. С. Коваль. - Вид. 4-е. - К. : Генеза, 2011. - 64 с. : іл.

Бібік, Н. М. Я і Україна. 2 клас [Текст] : зошит до підруч. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль "Я і Україна, 2 клас" : навч. посіб. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік [та ін.]. - Вид. 3-тє, перероб. і допов. - К. : Літера ЛТД, 2011. - 64 с. 

Бібік, Н. М. Я і Україна. Громадянська освіта. 4 клас [Текст] : зошит до підруч. Т. М. Байбари, Н. М. Бібік "Я і Україна, 4 клас" : навч. посіб. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік, О. В. Онопрієнко. - К. : Літера, 2011. - 48 с.

Бібік, Н. М. Я і Україна. Громадянська освіта. 3 клас [Текст] : зошит до підруч. Т. М. Байбари, Н. М. Бібік "Я і Україна, 3 клас" : навч. посіб. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік, Г. Б. Бондарчук, О. В. Онопрієнко. - К. : Літера, 2011. - 48 с. : іл.–

Бібік, Н. М. Я і Україна [Текст] : зошит до підруч. Н. М. Бібік, Н. С. Коваль "Я і Україна. Віконечко. 1 клас" : навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Бібік, Н. С. Коваль. - Вид. 3-те, переробл. - К. : Літера, 2011. - 48 с. : іл.

Бібік, Н. М. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів [Текст] : посібник / [О. Я. Савченко та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - К. : Педагогічна думка, 2012. - 159 с.

Бібік, Н. М. Комбінований тест з предметів «Я і Україна», Громадянська освіта за програмою 1—4 класів. /Бойченко Т.Є., Коваль Н.С. -К., Генеза 2013.- 26 с.

Бібік, Н. М. «Я в мире».  3 класс:  рабочая тетрадь к учебнику. Вид. група «Основа»; 2014. -64с.

Бібік, Н. М. Я у світі». 3 клас: Робочий зошит до підручника  ( у співавторстві) Х.: Вид. група «Основа»; 2014. 64с.

Бібік, Н. М. «Я у світі» 3  клас: експрес- контроль Х. :   Вид група  «Основа»,  2014. - 64 с.

Бібік, Н. М. «Я в мире» 3 класс: експресс-контроль Х. :   Вид група  «Основа», 2014.- 64 с.

 

Вашуленко, М. С. Супутник букваря: навч. посіб. для 1 кл. /Микола Вашуленко, Валентина Вашуленко. - К. : АСТ-ПРЕС-УКРАЇНА, 2010. - 95 с. : іл.

Вашуленко, М. С. Методика навчання української мови в початковій школі : навч. посіб. / [окремі розд. написали: H. І. Лазаренко, 1.1. Козак, М. С. Вашуленко та ін.] ; за наук. ред. М. С. Вашуленка. - [К.] : Літера, 2011.- 367 с. - Бібліогр. у кінці розд. Із       змісту : Розд. 2 : Методика навчання грамоти / Вашуленко М.С.. - С. 33-96 ; Розд. 7 : Методика вивчення частин мови / М. Ç. Вашуленко, В. О. Собко. - С. 194-434.

Вашуленко, М. С. Післябукварик. 1 клас. / М. С. Вашуленко, В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук. – Вид. 3‑тє. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 111 с. : іл.

Вашуленко, М. С. Методика навчання української мови в початковій школі : навч. посіб. / [окремі розд. написали: Н. І. Лазаренко, І. І. Козак, М. С. Вашуленко та ін.] ; за наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 367 с. – Бібліогр. у кінці розд. – (Бібліотека студента, вчителя, методиста).

Вашуленко, М. С. Українська мова і мовлення в початковій школі: Метод посіб. - 2-ге вид., зі змінами. К.: Освіта, 2011. - 268 с.

Вашуленко, М. С. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. / [К. І. Пономарьова, М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик]. – К. : Центр навч.-метод. л‑ри, 2011. – 80 с. – (Державна підсумкова атестація. 2011).

Вашуленко, М. С. Навчання української мови в 2 класі : методичний посібник. / М. С. Вашуленко, К. І. Пономарьова. – 2‑ге вид., доопрац. і переробл. – К. : Освіта, 2011. – 189, [2] с. – (Вчителю початкових класів).

Вашуленко, М. С. Зошит для письма. 1: навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. Ю. Прищепа. – 3-тє вид. – К. : Освіта: Освіта  2009, 2011.

Вашуленко, М. С. Зошит для письма. 2 : навч. посіб. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. С. Вашуленко, О. Ю. Прищепа. – 3-тє вид. – К.: Освіта : Освіта 2009, 2011.

Вашуленко, М. С. Навчально-методичне забезпечення процесу навчання грамоти першокласників за новою навчальною програмою / Вашуленко М.С., Дубовик С.Г.  Поч. школа. – 2012. –  № 10. – С.16-20.

Вашуленко, М. С.  Післябуквар: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 112 с. іл..

Вашуленко, М. С. Навчання грамоти в 1 класі. Метод. посіб. для вчителя. К.: Видавничий дім «Освіта», 2012 р. 223 с.

Вашуленко, Н. С. Обучение  грамоте в 1 классе для общеобразовательных учебных заведений с русским языком преподавания: метод. пособ. для учителя / Н.С.Вашуленко, И.Н. Лапшина, О.Е.Прищепа. –  К. : Видавничий дім „Освіта”, 2012. 192 с.

Вашуленко, М. С. Робочий зошит з української мови. 2 клас (частина 1) / М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – Ч. 1. –  64 с.

Вашуленко, М. С. Робочий зошит з української мови. 2 клас (частина 2) / М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – Ч. 2. –  64 с.

Вашуленко, М. С. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 2 клас. Частина 1. Контрольні роботи / М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.

Вашуленко, М. С. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 2 клас. Частина 2. Тематичний тестовий контроль / М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 56 с.

Вашуленко, М. С. Підсумковий контроль знань з української мови. 2 клас. / М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 48 с.

Вашуленко, М. С. Зошит із розвитку мовлення «У світі рідного слова». 2 клас. / М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 56 с.

Вашуленко, М. С. Зошит з читання : навч. посіб. для 1 кл. / М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко. – 2-ге вид. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 48 с.

Вашуленко, М. С. Підсумковий контроль знань з української мови. 2 клас / М.С. Вашуленко,  С.Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 48 с.

Вашуленко, М. С. Зошит із розвитку мовлення «У світі рідного слова». 2 клас / М.С. Вашуленко,  С.Г. Дубовик. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 56 с.

Вашуленко, М. С. Зошит з читання : навч. посіб. для 1 кл / М.С. Вашуленко, О.В. Вашуленко. – 2-ге вид. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 48 с.

Вашуленко, М. С. Навчання української мови в 2 класі: Посіб. для вчителя / М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 240 с. – (Учителю початкових класів.)

Вашуленко, М. С. Робочий зошит з української мови. 3 клас (частина 1, 2)/ М.С. Вашуленко, Н.А. Васильківська, О.І. Мельничайко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с., 56 с.

Вашуленко, М. С. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас. Частина 1. Контрольні роботи / М.С. Вашуленко, Н.А. Васильківська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64с.

Вашуленко, М. С. Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української мови. 3 клас. Частина 2. Тематичний тестовий контроль / М.С. Вашуленко, Н.А. Васильківська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 56с.

Вашуленко, М. С. Підсумковий контроль знань з української мови. 3 клас / М.С. Вашуленко, Н.А. Васильківська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 48 с.

Вашуленко, М. С. У світі рідного слова. Зошит із розвитку мовлення. – 3 клас. / М.С. Вашуленко, Н.А. Васильківська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.

Вашуленко, М. С. Навчання української мови в 3 класі: метод. посіб. /М.С.Вашуленко, Н.А Васильківська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 с. – (Учителю початкових класів.).

 

Вашуленко, О. В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. / О.В.Вашуленко. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. – 88 с.

Вашуленко, О. В. Читання. Тренувальні завдання: навч. посіб. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закладів. / О.В.Вашуленко, О.Г.Чернецька. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 96 с.

Вашуленко, О. В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас. – 2-ге вид., доопр. / О.В.Вашуленко. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012. – 88 с.

Вашуленко, О. В. Зошит з читання: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 48 с.

Вашуленко, О. В. Зошит для письма № 1: навч. посіб. для 1 кл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Зошит для письма № 2: навч. посіб. для 1 кл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Післябуквар: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 112 с. : іл.

Вашуленко, О. В. Супутник букваря: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 96 с. : іл.

Вашуленко, О. В. Тетрадь по чтению: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб.заведений с рус. яз. обучения / Н.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 48 с.

Вашуленко, О. В. Тетрадь по письму и развитию речи № 1: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб.заведений с рус. яз. обучения / О.В.Вашуленко, О.Е.Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Тетрадь по письму и развитию речи № 2: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб.заведений с рус. яз. обучения / О.В.Вашуленко, О.Е.Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Спутник букваря: учеб. пособ. для 1 кл. / Н.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012. – 96 с. : илл.

Вашуленко, О. В. Контроль обізнаності учнів 2-го класу з колом дитячого читання, усвідомлення літературознавчих понять, умінь працювати з текстами різних жанрів // Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів: посібник / О.Я.Савченко, М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік та ін. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 91 – 112.

Вашуленко, О. В. Контроль обізнаності учнів 3-4-х класів з колом дитячого читання, усвідомлення літературознавчих понять, умінь працювати з текстами різних жанрів // Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів: посібник / О.Я.Савченко, М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік та ін. – К.: Педагогічна думка, 2012. – С. 159 – 210.

Вашуленко, О. В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: 4 клас / О.В.Вашуленко. – К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2013. – 88 с.

Вашуленко, О. В. Зошит з читання: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – 2-ге вид. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 48 с.

Вашуленко, О. В. Зошит для письма № 1: навч. посіб. для 1 кл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – 2-ге вид. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Зошит для письма № 2: навч. посіб. для 1 кл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – 2-ге вид. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Моя перша абетка: навч. посібник для дітей старшого дошкільного віку (у двох частинах). Ч. 1 / О.В. Вашуленко, О. Ю. Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Моя перша абетка: навч. посібник для дітей старшого дошкільного віку (у двох частинах). Ч. 2 / О.В. Вашуленко, О. Ю. Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Тетрадь по чтению: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб.заведений с рус. яз. обучения / Н.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – 2-е изд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 48 с.

Вашуленко, О. В. Тетрадь по письму и развитию речи № 1: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб.заведений с рус. яз. обучения / О.В.Вашуленко, О.Е.Прищепа. – 2-е изд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Тетрадь по письму и развитию речи № 2: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб.заведений с рус. яз. обучения / О.В.Вашуленко, О.Е.Прищепа. – 2-е изд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою: 4-й кл. / О.В.Вашуленко. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 88 с.

Вашуленко, О. В. Зошит для письма і розвитку мовлення в післябукварний період: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 48 с. : іл.

Вашуленко, О. В. Зошит з читання: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – 2-ге вид. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 48 с.

Вашуленко, О. В. Зошит для письма № 1: навч. посіб. для 1 кл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – 2-ге вид. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Зошит для письма № 2: навч. посіб. для 1 кл. / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – 2-ге вид. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Супутник букваря: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 96 с. : іл.

Вашуленко, О. В. Післябуквар: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 112 с. : іл.

Вашуленко, О. В. Післябуквар: навч. посіб. для 1 кл. / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 96 с. : іл.

Вашуленко, О. В. Робочий зошит для підготовки до навчання письма дітей старшого дошкільного віку (у двох частинах). Ч. 1 / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 48 с. : іл.

Вашуленко, О. В. Робочий зошит для підготовки до навчання письма дітей старшого дошкільного віку (у двох частинах). Ч. 2 / О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 48 с. : іл.

Вашуленко, О. В. Тетрадь по чтению: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб.заведений с рус. яз. обучения / Н.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко. – 2-е изд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 48 с.

Вашуленко, О. В. Тетрадь по письму и развитию речи № 1: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб.заведений с рус. яз. обучения / О.В.Вашуленко, О.Е.Прищепа. – 2-е изд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.

Вашуленко, О. В. Тетрадь по письму и развитию речи № 2: учеб. пособ. для 1 кл. общеобразоват. учеб.заведений с рус. яз. обучения / О.В.Вашуленко, О.Е.Прищепа. – 2-е изд. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 64 с.

 

Листопад,  Н. П. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас навч. посіб. / О. В. Онопрієнко, Н. Є. Пархоменко, Н. П. Листопад. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2011. – 88 с.

Листопад, Н. П. Сборник заданий для государственнойитоговойаттестации по математике для общеобразовательныхучебных заведений с русскимязыкомобучения. 4 класс : навч. посіб. / О. В. Онопрієнко, Н. Є. Пархоменко, Н. П. Листопад. – К. : Центр навчально-методичної літератури, 2011. – 88 с.

Листопад,  Н. П.  Цікава математика для дошкільнят:робочий зошит для дітей старшого дошкільного віку  /Н.П. Листопад. – К. : Видавничий дім «освіта», 2014. – 48 с.

Листопад,  Н. П.  Цікава математика для дошкільнят:навч. посібник  для дітей старшого дошкільного віку  /Н.П. Листопад. – К. : Видавничий дім «освіта», 2014. – 96 с.

Листопад,  Н. П.  Математика. 1 клас:зошит до підручника /Н.П. Листопад. – К. : Літера ЛТ, 2014. – 80 с.

Листопад,  Н. П. Математика.2 клас:зошит до підручника /Н.П. Листопад. – К. : Літера ЛТ, 2014. – 80 с.

 

Мартиненко, В. О. Контроль і оцінювання навички читання вголос. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів за змістовою лінією «Робота з дитячою книжкою. Робота з інформацією»/. В.О.Мартиненко, О.Я.Савченко, М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік // Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів : метод. посіб. / та ін.– К.: Пед. думка, 2012. – С. 71 - 90.

Мартиненко, В. О.  Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів за змістовими лініями «Формування і розвиток навички читання», «Робота з дитячою книжкою. Робота з інформацією»/ В.О.Мартиненко О.Я.Савченко, М.С.Вашуленко, Н.М.Бібік та // Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів : метод. посіб.– К.: Пед. думка, 2012.- С.133 – 158;  211 – 222.

Мартиненко, В. О. Літературне читання. Робочий зошит: навч. посіб. для учнів 2 кл./  В.О.Мартиненко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 80 с.

Мартиненко, В. О. Літературне читання. Робочий зошит: навч. посіб. для учнів 3 кл./  В.О.Мартиненко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 80 с.

Мартиненко, В. О. Літературне читання. Робочий зошит: навч. посіб. Для учнів 2 кл. (вид. друге, доопрац.) / В.О.Мартиненко. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 80 с.

 

Онопрієнко, О. В. Зошит для письма  для учнів 1 кл. : у 2 ч. / О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару. – К. : Літера ЛТД, 2014. – 112 с.

Онопрієнко О.В.  Метод проектів у початковій школі / Упоряд. О. Онопрієнко, О. Кондратюк. – К.: Шкільний світ, 2007. – 128 с.

Онопрієнко О.В. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / Упоряд. О. Онопрієнко, О. Кондратюк. – К.: Шкільний світ, 2008. – 128 с.

Онопрієнко О.В. Державна підсумкова атестація. Підсумкові контрольні роботи з математики. 4 клас: [навч. посіб.] / М.М. Барна, О.В. Онопрієнко, Н.Є. Пархоменко. – К.: Ґенеза, 2009. – 96 с.

Онопрієнко О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас / О.В. Онопрієнко, Н.Є. Пархоменко, Н.П. Листопад. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012. – 88 с.

Оноприенко О.В. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по математике для общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения. 4 класс / О.В. Оноприенко, Н.Е. Пархоменко, Н.П. Листопад. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2012. – 88 с.

Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Навчальний зошит: у 3-х ч. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Ч. 1. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012.

Оноприенко О.В. Математика. 1 класс. Учебная тетрадь: у 3-х ч. / С. О. Скворцова, О. В. Оноприенко. – Ч. 1. – Х.: Издательство «Ранок», 2012.

Онопрієнко О.В. Математичні прописи. 1 клас / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012. – 48с.

Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Навчальний зошит: у 4-х ч. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Ч. 1. – Х.: Видавництво «Ранок», 2012.

Онопрієнко О.В. Математика. 1 клас. Розробки уроків / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2013. – 432с.

Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас: зошит для контролю навчальних досягнень / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2013. – 80 с.

Оноприенко О.В. Математика. 2 клас: тетрадь для контроля учебных достижений / С. О. Скворцова, О. В. Оноприенко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2013. – 80 с.

Онопрієнко О.В. Проектна діяльність у початковій школі: методичний посібник / О. В. Онопрієнко. – К.: ТОВ «СІТІПРІНТ», 2013. – 83 с.

Онопрієнко О.В. Математика. 3 клас. Навчальний зошит: у 3-х ч. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. –Х.: Видавництво «Ранок», 2014.

Онопрієнко О.В. Математика. 2 клас. Розробки уроків / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2014. – 432с.

Онопрієнко О.В. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 4 клас / О. В. Онопрієнко, Н. Є. Пархоменко, Н. П. Листопад. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014. – 104 с.

Оноприенко О.В. Сборник заданий для государственной итоговой аттестации по математике: 4 класс / О.В. Оноприенко, Н.Е. Пархоменко, Н.П. Листопад. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014. – 104 с.

Онопрієнко О.В. Математика. 3 клас: зошит для контролю навчальних досягнень / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2014. – 80 с.

Оноприенко О.В. Математика. 3 класс: тетрадь для контроля учебных достижений / С. О. Скворцова, О. В. Оноприенко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2014. – 80 с.

Онопрієнко О. В. Компетентнісний підхід у навчанні математики / О. В. Онопрієнко, Н. П. Листопад, С. О. Скворцова. – К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 128 с.

Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Навчальний зошит: у 3-х ч. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2015.

Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас: зошит для контролю навчальних досягнень / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2015. – 48 с.

Оноприенко О.В. Математика. 4 клас: тетрадь для контроля учебных достижений / С. О. Скворцова, О. В. Оноприенко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2015. – 48 с.

Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас. Робочий зошит: до підруч. С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2015. – 64 с. (64 с.).

Онопрієнко О.В. Математика. 4 клас: методичні настанови: до підручника С. О. Скворцової, О. В. Онопрієнко: У 3-х ч. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2015. – 192 с.

Онопрієнко О.В. Математика. 3 клас. Розробки уроків : у 2-х ч. / С. О. Скворцова, О. В. Онопрієнко. – Х.: Видавництво «Ранок», 2014. 

 

Пономарьова, К. І. Методика розвитку мовлення / Методика навчання української мови в початковій школі: навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією М. С. Вашуленка. – К.: Літера ЛТД, 2010, С 307-358.

Пономарьова, К. І. Зошит з розвитку мовлення «Подружися зі словом». 1 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Ґенеза, 2010. – 48 с.

Пономарьова, К. І. Особливості розвитку мовлення учнів у початковій школі. Уроки розвитку мовлення в 1-4 класах: метод. посібник. / К. І. Пономарьова. – К.: Ґенеза, 2010. – 141 с.

Пономарьова, К. І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 клас: навч. посіб. / К.І. Пономарьова, М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К.: Центр навч.-метод. літератури, 2011, – 96 с.

Пономарьова, К. І. Українська мова. Тренувальні завдання. 4 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 64 с. 

Пономарьова, К. І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. 4 кл.: навч. посіб. /К.І. Пономарьова, М.С. Вашуленко, С.Г. Дубовик. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2012. – 96 с.

Пономарьова, К. І. Прописи. 1-й кл. У 2 ч.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Генеза, 2012.– 96 с.

Пономарьова, К. І. (у співав.) Перевірка навчальних досягнень учнів з української мови / Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів: посіб. / О. Я. Савченко, М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік [та ін.]. – К.: Пед. думка, 2012. – С. 11-53.

Пономарьова, К. І. (у співав.) Перевірка навчальних досягнень школярів з української мови / Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3–4 класів: метод. посіб. / О. Я. Савченко, М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік [та ін.]. – К.: Пед. думка, 2012. – С. 5-96.

Пономарьова, К. І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою. 4-й кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова, Л. А. Гайова – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2013. – 96 с.

Пономарьова, К. І. Подорож до Мовної країни. 1 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Генеза, 2013. – 96 с.

Пономарьова, К. І. Зошит з розвитку мовлення «Подружися зі словом». 2 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Генеза, 2013. – 56 с.

Пономарьова, К. І. Зошит для тестової перевірки знань з української мови. 2 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Генеза, 2013. – 40 с.

Пономарьова, К. І. Навчайся рідної мови: пізнавальні і творчі завдання з української мови. 2 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова, Л. А. Гайова. – К.: Генеза, 2013. – 128 с.    

Пономарьова, К. І. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвіт. навч. закл. з навчанням українською мовою. 4-й кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова, Л. А. Гайова. – К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 96 с.     

Пономарьова, К. І. Зошит з розвитку мовлення «Подружися зі словом». 3 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Генеза, 2014. – 60 с.

Пономарьова, К. І. Зошит для тестової перевірки знань з української мови. 3 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Генеза, 2014. – 56 с.

Пономарьова, К. І. Картки для поточної перевірки знань з української мови. 2 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Літера ЛТД, 2014. – 128 с.

Пономарьова, К. І. Картки для поточної перевірки знань з української мови. 3 кл.: навч. посіб. / К. І. Пономарьова. – К.: Літера ЛТД, 2014. – 128 с.

 

Прищепа, О. Ю. Зошит для підготовки до письма ліворуких та праворуких дітей ( у двох частинах): Навчальний посібник. / Кондратенко Л.О., Макіна, Л.Б. Прищепа О.Ю. – К.: Грамота, 2010. – 122с.

Прищепа, О. Ю. Перевірка навчальних досягнень учнів з української мови / Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів: посіб. / О. Я. Савченко, М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік [та ін.]. – К.: Пед. думка, 2012. – С. 11-53.

Прищепа, О. Ю. Перевірка навчальних досягнень школярів з української мови / Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4 класів: посібник. / О. Я. Савченко, М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік [та ін.]. – К.: Пед. думка, 2012. – С. 5-49.

Прищепа, О. Ю. Обучение грамоте в 1 классе для общеобразовательных учебных заведений с русским языком преподавания: пособие для учителя./Вашуленко Н.С., Лапшина И.Н., Прищепа О.Е.- К.:Видавничий дім «Освіта», 2012. – 192с.

Прищепа, О. Ю. Навчання письма в 1 класі: метод.посібн.для вчителя.Доопрац./Прищепа О.Ю.-К.:Видавничий дім «Освіта», 2012.- 192с.

Прищепа, О. Ю. Тетрадь по письму и развитию речи.№1, №2.: учебное пособие для 1 кл.общеобр.учебных заведений с русск.языком обуч./Вашуленко О.В., Прищепа О.Е.- К.:Видавничий дім «Освіта».2012.- 128с.

Прищепа, О. Ю. Моя перша абетка: навч.посібник для дітей старшого дошкільного віку (у двох частинах)/О.В.Вашуленко, О.Ю.Прищепа.-К.:Видавничий дім «Освіта».2013.-128с.

Прищепа, О. Ю. Моя перша абетка. Ч.1. :Навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку. / Прищепа О.Ю., Вашуленко О.В.- К: Видавничий дім «Освіта», 2014.-64с.

Прищепа, О. Ю. Моя перша абетка. Ч.2. :Навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку. / Прищепа О.Ю., Вашуленко О.В.- К: Видавничий дім «Освіта», 2014.-64с.

Прищепа, О. Ю. Зошит для письма № 1, № 2.:навч.посібн. доопрац./Вашуленко О.В.,Прищепа О.Ю.-К.:Видавничий дім «Освіта», 2013.-128с.

Прищепа, О. Ю. Робочий зошит для підготовки до навчання письма дітей старшого дошкільного віку. Ч.1./ Прищепа О.Ю., Вашуленко О.В.-К. : Видавничий дім «Освіта», 2014.-48с.

Прищепа, О. Ю. Робочий зошит для підготовки до навчання письма дітей старшого дошкільного віку. Ч.2./ Прищепа О.Ю., Вашуленко О.В.-К. : Видавничий дім «Освіта», 2014.-48с.

Прищепа, О. Ю. Тетрадь по письму и развитию речи. № 1. Учебн.пособие. / Прищепа О.Ю., Вашуленко О.В.- К: Видавничий дім «Освіта», 2014.-64с.

Прищепа, О. Ю. Тетрадь по письму и развитию речи. №2. Учебн.пособие. / Прищепа О.Е., Вашуленко О.В.- К: Видавничий дім «Освіта», 2014.-64с.

Прищепа О. Ю. Методика навчання каліграфії в сучасній початковій школі: Навчальний посібник для вчителів початкових класів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акркдитації / Н.М. Бондар, О.Ю. Прищепа, В.А. Трунова, І.В. Цепова, М.І. Чабайовська. За ред. В.А.Трунової. - Х. : Вид-во "Ранок", 2017. - 464с.

Прищепа О. Ю. Тренажер правопису. Формування графічних та орфографічних навичок. 1 клас /О.Ю.Прищепа. - К.: Видавничий дім "Освіта", 2017. - 72 с.

 

Савченко, О. Я. Умій вчитися: навчальний посібник для молодших школярів / Олександра Яківна Савченко. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2012. -192с.

Савченко, О. Я. Я люблю читати : навч. посібн. з літературного читання для учнів 2 кл. / О. Я. Савченко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с. : іл.

Савченко, О. Я. Я люблю читати / О. Я. Савченко // К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160 с.

Савченко, О. Я. Я люблю читати / О. Я. Савченко// Навчальний посібник з літературного читання для учнів 3 класу,  Київ Видавничий дім «Освіта», - 2014, -160с.

Савченко О. Я. Уміння вчитися – ключова компетентність початкової освіти : науково-методичний посібник / Савченко О. Я. – К. : Пед. думка, 2014. – 128 с.

Савченко О. Я. Моя домашня читальня. Посібник для позакласного читання у 3 класі: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. Савченко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 160 с. : іл.

Савченко О. Я. Моя домашня читальня. Посібник для позакласного читання у 2 класі: навч. посіб. для  загальноосвіт. навч. закл. / О. Я. Савченко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2014. – 160 с. : іл.

Компетентнісний підхід у навчанні математики / О. В. Онопрієнко, Н. П. Листопад, С. О. Скворцова. – К. : Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2014. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

Моя щаслива планета: Уроки для стійкого розвитку : навч. посіб. з курсу за вибором для учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. / О. І. Пометун,  О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – 144 с.

Школа друзів планети: Уроки для сталого розвитку : навч. посіб. з курсу за вибором для учнів 1-2 класів загальноосвітніх навчальних закладів. / О. І. Пометун,  А. Д. Цимбалару,  О. В. Онопрієнко, І. В. Андрусенко. – Д. : «Ліра», 2014. – 124 с.

Моя щаслива планета: Уроки для стійкого розвитку : метод. посіб. для вчителів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. / О. І. Пометун,  О. В. Онопрієнко, А. Д. Цимбалару.– К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 112 с.

Школа друзів планети: Уроки для сталого розвитку : метод. посіб. для вчителів 1-2 класів загальноосвітніх навчальних закладів. / О. І. Пометун,  А. Д. Цимбалару,  О. В. Онопрієнко, І. В. Андрусенко. – Д. : «Ліра», 2014. – 140 с.

Цимбалару А. Д. Школа майбутнього як інноваційний заклад освіти : наук.-метод. посіб. / В. М. Мадзігон, Л. М. Ващенко, Л. І. Даниленко [та ін.] : за заг. ред. В. М. Мадзігона. – К., 2010. – 144 с.

Цимбалару А. Д. Педагогічне проектування освітнього простору в школі І ступеня:  програма дослідження : метод. посіб. / Анжеліка Цимбалару. – К. : «СІТІПРІНТ», 2013. – 60 с.

Цимбалару А. Д. Математика. 1 кл. : робочий зошит : до підручника Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької / А. Д. Цимбалару, О. В. Камінська. – Х. : Вид-во «Ранок», 2013. – 80 с. : іл.

Цимбалару А. Д. Математика. 2 кл. : робочий зошит : у 2 ч. : до підручника Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької / А. Д. Цимбалару, О. В. Камінська. – Х. : Вид-во «Ранок», 2013. – 128 с. : іл.

Цимбалару А. Д. Математика. 3 кл. : робочий зошит : у 2 ч. : до підручника Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької / А. Д. Цимбалару, О. В. Камінська. – Х. : Вид-во «Ранок», 2014. – 128 с. : іл.

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz