Субота, 10.04.2021, 22:51
Вітаю Вас Гость | RSS

ВІДДІЛ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

Наше опитування
Чи вважаєте Ви урок найефективнішою формою навчання молодших школярів?
Всього відповідей: 31
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Наукові дослідження

Головна » 2015 » Липень » 9 » Наукова діяльність відділу початкової освіти у 2014 році
15:56
Наукова діяльність відділу початкової освіти у 2014 році

Відповідно до поставлених завдань у 2014 році в контексті виконання колективної теми «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» співробітниками відділу початкової освіти було:

  • розроблено програми досліджень з підтем, в яких обґрунтовано актуальність проблеми, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет і методи досліджень, спрогнозовано очікувані результати та наукову новизну;
  •  здійснено аналіззаконодавчих документів системи освіти, директивних матеріалів МОН України, вітчизняних та зарубіжних філософських, психологічних і педагогічних наукових джерел, публікацій у періодичних виданнях, навчальної і методичної літератури для початкової школи, здобутків шкільної практики у ЗНЗ країни і зарубіжжя; педагогічне спостереження за організацією навчальної взаємодії молодших школярів в умовах реального навчального процесу; опитування, анкетування учасників навчально-виховного процесу з метою вивчення стану досліджуваної проблеми у практиці, в результаті чогорозкрито наукову семантику категорій і понять, що становлять основу наукового контексту проблеми дослідження, розпочато складаннятермінологічного словника («педагогічне моделювання», «дидактичне моделювання», «форма навчання», «урок в умовах компетентнісно орієнтованого навчання», «навчальна взаємодія», «способи організації навчальної взаємодії», «способи організації навчальної діяльності» та ін.); встановлено сутність і зміст дидактичного моделювання; особливості моделювання освітнього простору молодших школярів в умовах варіативності організаційних форм навчання;з’ясованоособливості цілей, завдань і структури компетентнісно орієнтованого уроку; дидактико-методичні засади моделювання уроку, способів організації навчальної діяльності учнів, варіантів і форм їхньої навчальної взаємодії.
  • розроблено й реалізовано методики констатувальних експериментів із підтем з метою з’ясування стану досліджуваної проблеми в масовій практиці, зокрема, ступеня вмотивованості і доцільності вибору вчителями організаційних форм навчання і розвитку навчально-пізнавальних можливостей школярів; рівня готовності педагогів (умотивованість, теоретичну й методичну обізнаність) до дидактичного моделювання уроків (української мови, літературного читання, математики), способів організації навчальної діяльності (на уроках української мови), варіантів і форм навчальної взаємодії (на уроках з предмета «Я у світі», природознавства) на засадах компетентнісного підходу; здійснення моніторингового супроводу формування в учнів предметної математичної компетентності;
  • узагальнено результати констатувального експерименту і підготовленоаналітичні звіти, в яких показано, що переважна більшість учителів-респондентів (84,8 %) не має достатньої теоретичної і практичної підготовки для ефективної реалізації компетентнісного підходу; значна частина педагогів (90,9 %) використовує лише урок, серед яких переважає комбінований (у 75,1 % відвіданих занять); найпоширеніші способи організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії є робота в парі і в групі (81,8 %); результати наукової розвідки засвідчили відсутність науково-методичного забезпечення діяльності вчителя з моделювання сучасного уроку (100 % респондентів користуються готовими розробками уроків, які мають адаптуватись до контингенту учнів, індивідуального стилю учителя);  не можна вважати достатньою кількість уроків, на яких використовують компетентнісно орієнтовані методи, прийоми, способи організації навчальної взаємодії (41,4 % відвіданих уроків); у процесі аналізу даних з’ясовано,що реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів передбачає модернізацію уроку як основної форми організації навчального процесу в класно-урочній системі навчання, використання варіативних інноваційних форм організації навчання та інтерактивних способів навчальної взаємодії; визначенодидактичні вимоги до компетентнісно орієнтованого уроку української мови; прийнятні для формуванняв учнів ключових і предметних компетентностей типи уроків читання у 1 класі; способи організації графіко-орфографічної навчальної діяльності школярів на уроках української мови; типологію навчальних вправ з формування в учнів умінь визначати в словах наголошені склади (звуки), моделі уроків літературного читання із ознайомленням учнів із життям і творчістю видатних письменників, а такожз формування досвіду читацької діяльності у 2-4 класах і обчислювальної компетентності; види і форми моніторингу процесу формування в учнів предметної математичної компетентності; варіанти і динаміку форм навчальної взаємодії школярів на уроках з предмета «Я у світі»; форми організації екологічної діяльності молодших школярів на уроках природознавства; встановлено комплекс соціальних і психолого-педагогічних вимог для підвищення результативності уроку української мови; принципи, на яких має ґрунтуватись навчання орфоепії; системоутворювальні для моделювання уроків літературного читання положення; провідні фактори, які визначають вибір і застосування певної форми навчання для формування обчислюваної компетентності; сутність навчальної взаємодії учнів на уроках з предмета «Я у світі», її варіанти і динаміку;
  • результати дослідження використано під час підготовкипроекту Єдиних вимог до ведення класного журналу в 1-4 класах загальноосвітніх навчальних закладів; нової редакції навчальних програм для 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови (мови навчання), російської мови, математики, природознавства; інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з галузей «Мови і літератури», «Математика», «Суспільствознавство», «Природознавство». На виконання доручення президії НАПН України проаналізовано зміст початкової освіти і підготовлено Аналітичну записку.

Експериментальна робота проводилась у базових експериментальних школах лабораторії: Скандинавській гімназії м. Києва (Андрусенко І. В., Бібік Н. М., Листопад Н. П., Мартиненко В. О., Онопрієнко О. В., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю.), ЗОШ № 290 м. Києва (Прищепа О. Ю.), ЗОШ № 3 (Андрусенко І. В., Бібік Н. М., Вашуленко О. В., Мартиненко В. О., Онопрієнко О. В., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю.) і ЗОШ № 4 м. Боярки Києво-Святошинського р-ну Київської обл. (Бібік Н. М., Вашуленко О. В., Листопад Н. П., Онопрієнко О. В.,), ЗОШ №2 м. Бровари (Бібік Н. М., Прищепа О. Ю., Савченко О. Я.), Ліцеї міжнародних відносин №51 м. Києва (Цимбалару А. Д.), Українському колежі ім. В. Сухомлинського (Мартиненко В. О.), Білогородській ЗОШ №1 Києво-Святошинського р-ну Київської обл., Пирятинському ліцеї м. Пирятина Полтавської обл. (Онопрієнко О. В.), ЗОШ №6 м. Глухова Сумської обл. (Вашуленко М. С.).

Апробація результатів досліджень здійснювалася шляхом участі співробітників лабораторії у10 міжнародних (м. Чернігів, м. Мозир Білорусь, м. Луцьк, м. Євпаторія, м. Миколаїв, м. Переяслав-Хмельницький, м. Дрогобич, м. Київ, м. Одеса) і 5 всеукраїнських науково-практичних конференціях (м. Київ, м. Кіровоград, м. Чернігів, м. Умань, м. Слов’янськ), 9 науково-методичних семінарах і вебінарах (м. Київ, м. Луцьк, м. Харків, м. Біла Церква), 4 круглих столах,а також методичних об’єднаннях, зустрічах із учителями(м. Київ, м. Пирятин Полтавської обл., м. Боярка Київської обл., м. Глухів) та інших заходах.

Опублікованоколективну монографію «Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи» (22,0); посібник «Уміння вчитися – ключова компетентність початкової освіти» (8,0); 34 наукових статей, в т.ч. 24 статей у фахових виданнях обсягом 12,5д. ар.

Підготовлено до друку наукові статті (5,0 д. ар.).

У роботах охарактеризовано базові поняття проблеми моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання; проаналізовано здобутки і нерозв’язані проблеми запровадження компетентнісного підходу в шкільну практику; розроблено теоретичні засади дидактичного моделювання уроків на компетентнісних засадах, теоретично обґрунтовано й визначено їх структуру і особливості; розкрито стан проблеми в масовому педагогічному досвіді. Підготовлені матеріали призначені для використання у навчально-виховному процесі початкової школи, у системі післядипломної та вищої педагогічної освіти з метою розширення діапазону організаційних форм, способів організації навчальної взаємодії на уроках і методики їх моделювання на засадах компетентнісного підходу, підвищення професійної компетентності вчителів початкової школи.

Етап упровадження продукції – перший; рівень упровадження – локальний; об’єкти впровадження – експериментальні навчальні заклади (Скандинавська гімназія м. Києва, ЗОШ № 13 м. Ірпеня Київської обл., ЗОШ № 3 і ЗОШ № 4 м. Боярки Києво-Святошинського р-ну Київської обл., Броварська СЗШ № 2Київської обл.,ЗОШ № 290 м. Києва, Ліцей міжнародних відносин №51 м. Києва, Український колеж ім. В. Сухомлинського м. Києва, Білогородська ЗОШ №1 Києво-Святошинського р-ну Київської обл., Пирятинський ліцей м. Пирятин Полтавської обл.).

Переглядів: 445 | Додав: Модератор | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Календар
«  Липень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz